Značenje svetlosnih šablona indikatora
Značenje svetlosnih šablona indikatora
View content for :
Product:

Značenje svetlosnih šablona indikatora

Svi stoni Link-OS štampači imaju pet uobičajenih indikatora statusa.
Tih pet indikatora vam pomažu da identifikujete probleme. Pojedinačni indikatori vam ukazuju na opštu oblast interesovanja. Indikatori mogu da budu isključeni ili uključeni sa različitim svetlosnim šablonima crvene, zelene ili narandžaste boje (narandžasta/žuta). Indikatori statusa mogu da trepere, postepeno se isključuju (od svetlog do isključenog), menjaju boje ili da budu stalno uključeni. Informacije o statusu koje predstavljaju ti svetlosni šabloni detaljno su opisani u ovom odeljku.

Status – tipični radni uslovi

Štampač je spreman
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Štampač je uključen i spreman za štampanje.
Pauza
Prikazuje šablon indikatora kada je štampač pauziran.
Štampač je pauziran. Operater mora da pritisne dugme
PAUSE (Pauza)
da bi se štampanje nastavilo.
Nestalo je medija
Prikazuje šablon indikatora kada nestane medija.
Nestalo je medija (nalepnice, računi, oznake, ulaznice itd.). Štampač zahteva intervenciju i ne može da nastavi bez reagovanja korisnika.
Prenos podataka
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Prenos podataka je u toku.
Prenos podataka je pauziran
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Operacija prenosa podataka nije završena, ali se podaci ne prenose aktivno.
Nema memorije
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Pražnjenje memorije tokom skladištenja sadržaja (formati, grafika, fontovi itd.).
Otvoren poklopac / otvorena glava za štampanje
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Otvoren je poklopac (glava za štampanje). Štampač zahteva intervenciju i ne može da nastavi bez reagovanja korisnika.
Greška sečenja (zaglavljivanje)
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Sečivo sekača je zaglavljeno i ne pomera se ispravno.

Status – rad glave za štampanje

Vruća površina – glava za štampanje postaje vruća tokom štampanja. Da biste sprečili oštećenje glave za štampanje i opasnost od povrede, izbegavajte dodirivanje glave za štampanje. Za održavanje glave za štampanje koristite isključivo olovku za čišćenje.
Previsoka temperatura glave za štampanje
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Pražnjenje memorije tokom skladištenja sadržaja (formati, grafika, fontovi itd.).
Preniska temperatura glave za štampanje
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Temperatura glave za štampanje je preniska. Obično je radno okruženje ispod minimalne radne temperature štampača.
Isključivanje glave za štampanje
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Temperatura glave za štampanje je previsoka. Isključite štampač. Uključite štampač nakon nekoliko minuta da biste omogućili da se potpuno ohladi.
Greška rezolucije glave za štampanje
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Štampač ne može da pročita tip rezolucije glave za štampanje (tpi). Glava za štampanje je pogrešno zamenjena ili je u pitanju glava za štampanje koja nije proizvod kompanije Zebra.
Greška neovlašćene glave za štampanje
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Glava za štampanje je zamenjena drugom koja nije originalna Zebra glava za štampanje. Instalirajte originalnu Zebra glavu za štampanje da biste nastavili.

Status – opcija Bluetooth Low Energy (BTLE)

Bluetooth LE je uparen
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Bluetooth Low Energy je uparen.
Bluetooth LE uparivanje nije uspelo
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Nije uspelo Bluetooth Low Energy uparivanje.

Status – Ethernet (LAN) opcija

Ethernet (LAN) nije povezan
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Ethernet veza nije dostupna. Indikator
NETWORK
je isključen
Ethernet (LAN) 100base veza
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
100 Base veza je otkrivena.
Ethernet (LAN) 10base veza
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
10 Base veza je otkrivena.
Greška Ethernet (LAN) veze
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Postoji uslov za grešku. Štampač nije povezan na mrežu.

Status – Wi-Fi (WLAN) opcija

Wi-Fi se povezuje na WLAN
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Indikator treperi crveno dok se štampač povezuje sa mrežom.
Štampač prelazi u režim potvrde identiteta, a indikator menja boju u narandžastu.
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Indikator zatim treperi žuto dok štampač potvrđuje identitet na mreži.
Wi-Fi (WLAN) 100base snažna veza
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Štampač je povezan na mrežu, a Wi-Fi signal je jak.
Wi-Fi (WLAN) 100base slaba veza
Prikazuje šablon indikatora spremnosti za štampanje.
Štampač je povezan na mrežu, a Wi-Fi signal je slab.