Dijagnostika štampača
Dijagnostika štampača

Dijagnostika štampača

Dijagnostički izveštaji, procedure kalibracije, vraćanje fabričkih podrazumevanih vrednosti i druga dijagnostika pružaju specifične informacije o stanju štampača.
Prilikom samotestiranja koristite medije pune širine. Ako medij nije dovoljno širok, nalepnice za testiranje mogu da se štampaju na štamparskom valjku.

Saveti za dijagnostičko testiranje

Svako samotestiranje se aktivira pritiskom na određeno dugme u korisničkom interfejsu ili kombinaciju dugmadi prilikom uključivanja štampača. Držite dugmad pritisnutim dok se prvi indikator ne isključi. Izabrano samotestiranje se automatski pokreće po završetku normalnog uključivanja.
  • Prilikom obavljanja ovih samotestiranja nemojte da šaljete podatke štampaču sa hosta. Ako je medij kraći od nalepnice koju treba odštampati, nalepnica za testiranje će se nastaviti na sledećoj nalepnici.
  • Kada otkazujete samotestiranje pre završetka, uvek resetujte štampač tako što ćete ga isključiti, a zatim uključiti.
  • Ako je štampač u režimu ubrizgavanja, a aplikator uzima podlogu, operater mora ručno da uklanja nalepnice kako postaju dostupne.