Štampanje izveštaja o konfiguraciji (OTKAZIVANJE samotestiranja)
Štampanje izveštaja o konfiguraciji (OTKAZIVANJE samotestiranja)
View content for :
Product:

Štampanje izveštaja o konfiguraciji (OTKAZIVANJE samotestiranja)

Dijagnostički izveštaj o konfiguraciji štampa skup izveštaja o konfiguraciji štampača i mreže.
 1. Proverite da li je medij ubačen i da li je poklopac štampača zatvoren.
 2. Ovde postoje dve opcije za štampanje izveštaja.
  • Ako je napajanje štampača isključeno, pritisnite i zadržite dugme
   CANCEL (Otkaži)
   dok uključujete štampač.
  • Ako je napajanje štampača uključeno, pritisnite dugme
   FEED (Uvlačenje)
   +
   CANCEL (Otkaži)
   i zadržite ih dve sekunde.
 3. Biće odštampani izveštaji o konfiguraciji štampača i mreže (u nastavku), a štampač će se vratiti u status
  READY
  .
Primer konfiguracije štampača
Primer konfiguracije mreže
Shows the Configuration Report
Shows the Configuration Report