Štampanje sa priključenim postoljem za bateriju i opcionom baterijom
Štampanje sa priključenim postoljem za bateriju i opcionom baterijom

Štampanje sa priključenim postoljem za bateriju i opcionom baterijom

Postupci korišćenja štampača neznatno se menjaju kada se koristi baterija.
Baterija je dizajnirana tako da se maksimalno produži njen radni vek, da se održava kvalitet štampe i da se omogući jednostavno rukovanje. Priključci za napajanje i scenariji gubitka napajanja zahtevaju razlike u radu.
 • Povezivanjem spoljnog izvora napajanja štampača sa baterijom aktivira se baterija. Baterija utvrđuje da li je punjenje potrebno.
 • Baterija neće početi da se puni sve dok nivo napunjenosti baterije ne bude ispod 90%. Time se produžava trajanje baterije.
 • Kada punjenje započne, baterija će se napuniti do 100% kapaciteta, a zatim će preći u režim mirovanja.
 • Štampač dobija spoljno napajanje koje prolazi kroz strujno kolo baterije u štampač. Baterija se ne puni tokom štampanja ili pomeranja medija.
 • Baterija koristi veoma malu količinu energije tokom režima mirovanja da bi se maksimalno povećao raspoloživi nivo napunjenosti baterije.
 • Za punjenje potpuno ispražnjene baterije potrebno je oko 2 sata.

UPS režim

Štampač dobija spoljno napajanje koje prolazi kroz strujno kolo baterije u štampač.
 1. Pritisnite dugme
  Battery Control (Upravljanje baterijom)
  da biste aktivirali bateriju i proverili nivo napunjenosti. Nakon 60 sekundi, baterija će preći u režim mirovanja.
 2. Baterija je u režimu mirovanja i čeka na gubitak spoljnog napajanja baterije (i priključenog štampača).
Štampač je moguće normalno isključiti i uključiti i ne zahteva da baterija bude uključena da bi mogao da radi.

Režim baterije

Štampač se napaja samo iz baterije.
 1. Pritisnite dugme
  Battery Control (Upravljanje baterijom)
  da biste aktivirali bateriju i proverili nivo napunjenosti. Nakon 60 sekundi, baterija će preći u stanje mirovanja ako štampač još uvek nije uključen.
 2. Uključite štampač.
 3. Koristite štampač na uobičajeni način.
 4. Proverite status napunjenosti baterije u bilo kom trenutku tako što ćete pritisnuti dugme
  Battery Control (Upravljanje baterijom)
  .
 5. Zamenite ili napunite bateriju kada poslednji indikator nivoa napunjenosti baterije treperi. Štampanje može da se prekine ako se baterija isprazni i štampač se isključi.