Zebra Basic Interpreter (ZBI) 2.0
Zebra Basic Interpreter (ZBI) 2.0

Zebra Basic Interpreter (ZBI) 2.0

Koristite da biste kreirali prilagođene kontrole i interpretirali podatke u formatu koji nije Zebra iz drugih aplikacija, sistema i uređaja za unos podataka (skeneri, tastature, vage itd.).
Prilagodite i poboljšajte štampač pomoću jezika za programiranje ZBI 2.0. ZBI 2.0 omogućava Zebra štampačima da pokreću aplikacije i primaju podatke sa vaga, skenera i drugih perifernih uređaja bez veze sa računarom ili mrežom. ZBI 2.0 radi sa ZPL komandnim jezikom kako bi štampači mogli da razumeju strimove podataka koji nisu ZPL i da ih konvertuju u nalepnice. To znači da Zebra štampač može da kreira bar-kodove i tekst od primljenih podataka, formata, senzora, tastatura i perifernih uređaja koji nisu ZPL. Štampači takođe mogu da se programiraju i za interakciju sa aplikacijama baze podataka na računaru radi preuzimanja informacija koje će se koristiti na odštampanim nalepnicama.
  • ZBI 2.0 je moguće aktivirati tako što ćete naručiti ZBI 2.0 Key Kit ili aktivirati tako što ćete kupiti ključ od kompanije Zebra.
  • Koristite ZBI Key Manager (poznat i kao ZDownloader) da biste primenili ključ.
  • Intuitivni ZBI-Developer koristi se za kreiranje, testiranje i distribuiranje ZBI 2.0 aplikacija. Ugrađeni virtuelni štampač vam omogućava da brzo kreirate, testirate i pripremate programe za upotrebu.
Idite na Zebra veb lokaciju i potražite Zebra Basic Interpreter 2.0. Pogledajte zebra.com/software.