Izbor lokacije za štampač
Izbor lokacije za štampač

Izbor lokacije za štampač

Štampač i mediji zahtevaju čisto, bezbedno mesto sa umerenim temperaturama da bi štampanje bilo optimalno.
Izaberite lokaciju za štampač koja ispunjava sledeće uslove:
 • Površina:
  Površina na kojoj će se štampač nalaziti mora biti čvrsta, ravna i dovoljne veličine i snage da izdrži štampač sa medijima.
 • Prostor:
  Mesto na kojem će se štampač nalaziti mora da ima dovoljno prostora za otvaranje štampača (pristup medijima i čišćenje) i za pristup povezivanju štampača i kablovima za napajanje. Da biste omogućili odgovarajuću ventilaciju i hlađenje, ostavite slobodan prostor sa svih strana štampača.
Nemojte da postavljate nikakve uloške niti materijal za amortizovanje ispod ili oko postolja štampača jer to ograničava protok vazduha i može da dovede do pregrevanja štampača.
 • Napajanje:
  Štampač postavite blizu lako dostupne zidne utičnice.
 • Interfejsi za komunikaciju sa podacima:
  Proverite da kablovi i Wi-Fi ili Bluetooth radio aparati ne premašuju maksimalnu udaljenost naznačenu standardom protokola komunikacije ili na listu sa podacima o proizvodu za ovaj štampač. Jačinu radio signala mogu da smanje fizičke barijere (objekti, zidovi itd.).
 • Kablovi za prenos podataka:
  Kablove ne treba sprovoditi sa ili blizu kablova za napajanje ili provodnika, fluorescentnog osvetljenja, transformatora, mikrotalasnih pećnica, motora ili drugih izvora električnog šuma i smetnji. Ovi izvori smetnji mogu da izazovu probleme sa komunikacijom, radom host sistema i funkcionalnošću štampača.
 • Radni uslovi:
  Štampač je dizajniran tako da radi u širokom opsegu okruženja.
  • Radna temperatura:
   0-40 °C (32–104 °F)
  • Radna vlažnost:
   20–85%, bez kondenzacije
  • Temperatura kada ne radi:
   -40–60 °C (0–140 °F)
  • Vlažnost kada ne radi:
   5–85%, bez kondenzacije