USB interfejs (uređaj)
USB interfejs (uređaj)
View content for :
Product:

USB interfejs (uređaj)

Povežite sa štampačem pomoću USB 2.0 kablova.
USB (kompatibilan sa verzijom 2.0) pruža brzi interfejs koji je kompatibilan sa postojećim hardverom računara. Dizajn „uključi i koristi“ olakšava instalaciju. Više štampača mogu da dele jedan USB port/čvorište.
Kada koristite USB kabl, proverite da li kabl ili ambalaža kabla ima oznaku „Certified USB“ (pogledajte u nastavku), što garantuje usklađenost sa tehnologijom USB 2.0.
Prikazuje instaliranje USB kabla u USB interfejs (uređaj) štampača.