Odštampajte izveštaj o konfiguraciji radi testiranja štampanja
Odštampajte izveštaj o konfiguraciji radi testiranja štampanja
View content for :
Product:

Odštampajte izveštaj o konfiguraciji radi testiranja štampanja

Štampanje izveštaja o konfiguraciji predstavlja odličan način za testiranje i proveru osnovnih operacija i postavki štampača.
Pre nego što štampač povežete sa računarom, proverite da li štampač radi ispravno.
To možete da učinite tako što ćete odštampati izveštaj o konfiguraciji pomoću ove procedure. Informacije koje se nalaze u izveštaju o konfiguraciji mogu biti korisne pri instalaciji štampača i rešavanju problema sa njim.
 1. Proverite da li su mediji i kertridž sa trakom (ako štampate sa termalnim prenosom) ispravno ubačeni u štampač i da li je gornji poklopac štampača zatvoren.
 2. Uključite štampač.
 3. Kada je štampač u stanju spremnosti (indikator statusa neprekidno svetli zeleno), pritisnite i zadržite dugmad
  FEED (Uvlačenje)
  i
  CANCEL (Otkaži)
  dve sekunde i otpustite ih.
  Prikazuje pritiskanje dugmadi FEED (Uvlačenje) i CANCEL (Otkaži) na štampaču na dve sekunde, kao i uzorak izveštaja o konfiguraciji.
Ako ne možete da odštampate ove izveštaje, pogledajte rešavanje problema.