Detektovanje stanja nestanka trake
Detektovanje stanja nestanka trake
View content for :
Product:

Detektovanje stanja nestanka trake

Kada nestane trake za štampanje, štampač će prijaviti stanje nestanka trake pomoću indikatora
statusa
i
medija
. Ovo je deo uobičajenog ciklusa korišćenja medija.
Indikator
statusa
štampača će početi da svetli crveno, a indikator
medija
će treperiti crveno kada štampač otkrije da je nestalo trake.
Prikazuje štampač koji detektuje stanje nestanka trake.
 1. Otvorite štampač. Nemojte isključivati štampač.
 2. Obratite pažnju na reflektujuću traku (koristi se za prepoznavanje kraja trake) koja je izložena sa donje strane kertridža sa trakom ili rolne trake. Prednja traka / gornja rolna je takođe puna.
  Prikazuje štampač koji detektuje stanje nestanka trake.
  1 – Prihvatna rolna trake je puna
  2 – Kraj trake na reflektujućem kraju trake
 3. Uklonite iskorišćenu prihvatnu rolnu trake i pravilno je odložite. Sačuvajte donje jezgro ulazne trake koje je sada prazno, a nalazi se pri dnu / zadnjoj strani nosača trake.
 4. Ubacite novu rolnu trake.
  Više detalja potražite u Ubacivanje rolne trake za termalni prenos.
 5. Jednom pritisnite dugme
  FEED
  (napred) da biste nastavili štampanje.