Način ubacivanja medija na rolni – nastavak
Način ubacivanja medija na rolni – nastavak
View content for :
Product:

Način ubacivanja medija na rolni – nastavak

Ovaj postupak može da se koristi za otcepljivanje (standardni okvir), doziranje nalepnica i sečenje medija.
 1. Modeli sekača
  – za štampače sa montiranim opcionim modulom sekača, provucite medije kroz prorez za medije sekača i izvucite ga iz prednjeg dela štampača.
  Prikazuje provlačenje medija kroz opcioni sekač.
 2. Zatvorite štampač. Pritisnite nadole dok se poklopac ne zatvori.
  Prikazuje provlačenje medija kroz opcioni sekač.
  Kalibrišite štampač za novi medij. Senzori štampača moraju da se podese da bi prepoznali nalepnicu, podlogu i rastojanje između nalepnica kako bi pravilno radili.
  Pri ponovnom ubacivanju istog medija (veličina, dobavljač i serija), možete samo jednom da pritisnete dugme
  FEED (Uvlačenje)
  (unapred) da biste pripremili medije za štampanje.