Problem: Zadatak nalepnice je poslat, podaci se prenose, ali nema štampanja
Problem: Zadatak nalepnice je poslat, podaci se prenose, ali nema štampanja

Problem: Zadatak nalepnice je poslat, podaci se prenose, ali nema štampanja

Uslov

Na štampač je poslat format nalepnice. Štampa se nekoliko nalepnica, pa štampač preskače, pogrešno postavlja, promašuje ili izobličuje sliku na nalepnici.

Uzrok: Nepodudaranje znakova pri obradi podataka

Prefiks i znak za razgraničavanje podešeni u štampaču ne podudaraju se sa onima u formatu nalepnice.

Rešenje: Podesite znakove za obradu podataka.

 • Proverite ZPL prefiks za programiranje (
  COMMAND CHAR
  ) i znak za razgraničavanje (
  DELIM./CHAR
  ). Pogledajte Unakrsna referenca za pretvaranje postavke konfiguracije u komandu.

Uzrok: Neispravni podaci

Neispravni podaci se šalju štampaču.

Rešenje: Pravilno programiranje formata nalepnice

Interna podrška za štampač
 • Proverite postavke komunikacije na računaru. Proverite da li odgovaraju postavkama štampača.
 • Proverite sintaksu formata oznake.
  Više informacija o programiranju štampača i nalepnica potražite u ZPL vodiču za programere na zebra.com/manuals.