Upozorenje: ISKLJUČIVANJE GLAVE ZA ŠTAMPANJE
Upozorenje: ISKLJUČIVANJE GLAVE ZA ŠTAMPANJE

Upozorenje: ISKLJUČIVANJE GLAVE ZA ŠTAMPANJE

Uslov

Glava za štampanje je ispod radne temperature za pravilno štampanje.

Uzrok

Glava za štampanje je primila kritičnu struju ili je došlo do nestanka struje.

Rešenje

  1. Isključite štampač tako što ćete dugme
    POWER (Napajanje)
    držati 5 sekundi. Sačekajte da se štampač potpuno isključi. Sačekajte nekoliko minuta i uključite štampač.
  2. Ako se štampač ne oporavi od ove greške, pozovite servisera. Ovo nije stavka koju operater može da servisira.