Instaliranje priloženih opcija postolja sa baterijom
Instaliranje priloženih opcija postolja sa baterijom
View content for :
Product:

Instaliranje priloženih opcija postolja sa baterijom

Lako montirajte postolje sa baterijom na štampač. Baterija se prodaje odvojeno.
  • Uklonite sve rolne medija sa štampača.
  • Uklonite DC kabl za napajanje sa zadnje strane štampača.
  • Uklonite sve povezane kablove interfejsa štampača.
  • Heksalobularni odvijač br. 10 (ne dobija se u kompletu)
  1. Okrenite štampač i poravnajte postolje sa baterijom sa donjom stranom štampača, tako da priključak za napajanje štampača bude okrenut ka zadnjoj strani štampača. Gumene nožice štampača su poravnate sa udubljenjima na gornjem delu postolja sa baterijom.
    Prikazuje prošireni prikaz postolja sa baterijom dok se postavlja na štampač
  2. Upotrebite dva priložena zavrtnja da biste pričvrstili postolje sa baterijom na štampač.
    Pritegnite zavrtnje pomoću heksalobularnog ključa br. 10.
Baterija je sada spremna za instalaciju u postolje sa baterijom štampača.