Instaliranje baterije u priključeno postolje za napajanje
Instaliranje baterije u priključeno postolje za napajanje
View content for :
Product:

Instaliranje baterije u priključeno postolje za napajanje

Ovde je opisano kako se baterija dodaje na postolje za bateriju koje je priključeno na štampač.
Na štampaču mora da bude bezbedno instalirano priloženo postolje za bateriju kako ne bi došlo do oštećenja štampača ili baterije.
Baterije se isporučuju u isključenom režimu radi bezbednosti i da se baterija ne bi praznila tokom skladištenja i transporta. Pre prve upotrebe sa štampačem potrebno je napuniti bateriju.
 1. Isključite spoljni izvor napajanja štampača iz DC ulaza za napajanje koji se nalazi sa zadnje strane štampača.
 2. Umetnite bateriju u slot na postolju za bateriju. Gurnite bateriju u postolje dok baterija ne bude poravnata sa zadnjom stranom postolja za bateriju, kao i dok konektori na bateriji ne aktiviraju portove sa zadnje strane štampača. Bravica za bateriju (1) fiksira bateriju.
  Prikazuje prošireni prikaz postolja sa baterijom dok se postavlja na štampač
 3. Priključite napajanje štampača na bateriju da biste aktivirali bateriju iz isključenog režima i započeli početno punjenje.
  Prikazuje prošireni prikaz postolja sa baterijom dok se postavlja na štampač
 4. Napunite bateriju. Pre prve upotrebe baterija mora biti potpuno napunjena.
  Pogledajte Indikatori i kontrole baterije da biste saznali kako da:
  • Uključite bateriju.
  • Otkrijete karakteristike i ponašanja koji štede energiju baterije.
  • Proverite nivo napunjenosti i stanje baterije.
 5. Štampaču će biti potrebno približno dva sata da se potpuno napuni. Indikator statusa (stanja) baterije (munja) će se promeniti iz narandžaste (punjenje) na zelenu (napunjeno)