Čuvanje skripte za konfiguraciju
Čuvanje skripte za konfiguraciju

Čuvanje skripte za konfiguraciju

Sačuvajte ZPL skriptu u datoteku za kasnije korišćenje ili za korišćenje sa drugim štampačima.
Datoteku ZPL skripte možete da pošaljete na više štampača koji koriste istu konfiguraciju ili možete da pošaljete datoteku na štampač na kojem su mrežne postavke vraćene na fabričke podrazumevane vrednosti. To vam štedi vreme zato što ne morate više puta da prolazite kroz
Čarobnjak za podešavanje bežične veze
.
 1. U prozoru
  Pregledanje i slanje ZPL datoteke za bežičnu vezu
  istaknite skriptu, kliknite desnim tasterom miša i izaberite
  Copy (Kopiraj)
  .
 2. Otvorite uređivač teksta, kao što je Notepad i nalepite skriptu u aplikaciju.
 3. Sačuvajte skriptu.
 4. U prozoru
  Čarobnjak za povezivanje
  , kliknite na
  Cancel (Otkaži)
  da biste izašli bez slanja skripte.
 5. Ako to već niste uradili, uključite štampač.
 6. Pošaljite ZPL datoteku štampaču putem željene veze. Ako to već niste uradili, uključite štampač.
 7. Pratite status bežične veze na indikatorskim svetlima štampača i proverite da li ste podesili štampač za bežično povezivanje.