Režimi rada
Režimi rada

Režimi rada

Štampač ima mnoge radne konfiguracije i hardverske opcije. Ovo je delimična lista nekih režima rada koje ovaj višenamenski štampač pruža.
 • Direktno termalno štampanje (za štampanje se koriste mediji osetljivi na toplotu).
 • Režim standardnog cepanja omogućava cepanje svake nalepnice/računa ili grupno štampanje trake sa nalepnicama uz cepanje nakon štampanja.
 • Režim doziranja nalepnica: Ako je instaliran opcioni modul za doziranje, pozadinski materijal se može odvojiti od nalepnice tokom štampanja. Nakon uklanjanja nalepnice, štampa se sledeća.
 • Sečenje medija: Ako je instaliran opcioni sekač za medije, štampač može da seče podlogu između nalepnica, papira za račune ili medije za oznake.
 • Štampanje na medijima bez podloge sa opcijama isečenih ili otcepljenih nalepnica za lako preuzimanje i nanošenje nalepnica.
 • Internet stvari (IoT) alatke za podatke (Savanna)
 • Samostalno: Štampač može da štampa bez direktnog povezivanja na računar.
  • Štampač sa opcionim ekranom u boji osetljivim na dodir može da koristi menije za pristup i štampanje formata/obrasca nalepnice.
  • Link-OS aplikacija koja se povezuje preko Bluetooth veze (bežična opcija).
  • Format/obrazac nalepnice koji se automatski pokreće (zasnovan na programiranju).
  • Uređaj za unos podataka koji je povezan na host USB port ili serijski port štampača. U to spadaju uređaji za unos podataka kao što su skeneri, vage za merenje, tastature itd.
  • Štampač koristite sa instaliranom opcionom baterijom i bežičnom komunikacijom putem mobilnih aplikacija za konfigurisanje ili stonog računara (aplikacije, upravljački programi i programi).
 • Deljeno mrežno štampanje: Štampači konfigurisani sa Ethernet (LAN) i Wi-Fi interfejsom imaju interni server za štampanje.