Connection (Veza) Bluetooth Bluetooth
Connection (Veza) Bluetooth Bluetooth
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Bluetooth
Bluetooth

Izaberite da li je štampač vidljiv za uparivanje Bluetooth uređaja.
Prihvatljive vrednosti:
ON
– omogućava Bluetooth radio.
OFF
– onemogućava Bluetooth radio.
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.enable