Connection (Veza) Bluetooth Bluetooth Discovery (Bluetooth otkrivanje)
Connection (Veza) Bluetooth Bluetooth Discovery (Bluetooth otkrivanje)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Bluetooth
Bluetooth Discovery (Bluetooth otkrivanje)

Izaberite da li je štampač vidljiv za uparivanje Bluetooth uređaja.
Prihvatljive vrednosti:
ON
– omogućava režim vidljivosti Bluetooth uređaja.
OFF
– onemogućava režim vidljivosti Bluetooth uređaja.
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.discoverable