Connection (Veza) Wired (Žična) Wired IP Protocol (Žični IP protokol)
Connection (Veza) Wired (Žična) Wired IP Protocol (Žični IP protokol)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Wired (Žična)
Wired IP Protocol (Žični IP protokol)

Ovaj parametar označava da li korisnik (trajno) ili server (dinamično) bira IP adresu žičnog servera za štampanje. Kada je izabrana dinamička opcija, ovaj parametar saopštava metode kojima ovaj server za štampanje prima IP adresu sa servera.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).
Morate da resetujete server za štampanje kako bi promene mrežnih postavki postale aktivne. Pogledajte
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Reset Network (Resetuj mrežu)
Prihvatljive vrednosti:
ALL, GLEANING ONLY, RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.ip.protocol
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)