Connection (Veza) WLAN WLAN Gateway (WLAN mrežni prolaz)
Connection (Veza) WLAN WLAN Gateway (WLAN mrežni prolaz)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
WLAN
WLAN Gateway (WLAN mrežni prolaz)

Pogledajte i, ako je potrebno, promenite podrazumevani bežični mrežni prolaz.
Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite
Connection (Veza)
WLAN
WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)
na
PERMANENT
, a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte
Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Reset Network (Resetuj mrežu)
).
Prihvatljive vrednosti:
000 do 255 za svako polje
Povezane ZPL komande:
^ND
SGD komanda koja se koristi:
wlan.ip.gateway
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)