Connection (Veza) WLAN WLAN Mac Address (WLAN MAC adresa)
Connection (Veza) WLAN WLAN Mac Address (WLAN MAC adresa)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
WLAN
WLAN Mac Address (WLAN MAC adresa)

Pogledajte Media Access Control (MAC) adresu bežičnog servera za štampanje. Ovu vrednost nije moguće izmeniti.
SGD komanda koja se koristi:
wlan.mac_addr
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)