Print (Odštampaj) Print Quality (Kvalitet štampe) Label Length (Dužina nalepnice)
Print (Odštampaj) Print Quality (Kvalitet štampe) Label Length (Dužina nalepnice)
View content for :
Product:

Print (Odštampaj)
Print Quality (Kvalitet štampe)
Label Length (Dužina nalepnice)

Prikažite kalibrisanu dužinu nalepnice u tačkama. Ovu vrednost nije moguće izmeniti.