Print (Štampanje) Print Station (Stanica za štampanje)
Print (Štampanje) Print Station (Stanica za štampanje)
View content for :
Product:

Print (Štampanje)
Print Station (Stanica za štampanje)

Pomoću ove stavke menija popunite promenljiva polja u formatu nalepnica i odštampajte nalepnicu pomoću Human Input Device (HID) uređaja, kao što su USB tastatura, vaga ili skener bar-kodova.
Da biste mogli da koristite ovu opciju, na disk jedinici E: treba da bude sačuvan odgovarajući format nalepnice. Pogledajte vežbe za korišćenje USB host portova i NFC mogućnosti za testiranje ove mogućnosti.
Kada priključite HID uređaj na jedan od USB host portova štampača, koristite ovaj korisnički meni da biste izabrali obrazac na
E:
disk jedinici štampača. Nakon što se od vas zatraži da popunite svako promenljivo
^FN
polje na obrascu, možete da navedete željenu količinu nalepnica za štampanje.
Više informacija o korišćenju komande
^FN
ili SGD komandi u vezi sa ovom funkcijom potražite u Zebra vodiču za programiranje na zebra.com/manuals.
SGD komanda koja se koristi:
usb.host.keyboard_input
(mora da bude podešen na UKLJ.)
usb.host.template_list
usb.host.fn_field_list
usb.host.fn_field_data
usb.host.fn_last_field
usb.host.template_print_amount