RFID RFID Status (RFID status)
RFID RFID Status (RFID status)
View content for :
Product:

RFID
RFID Status (RFID status)

Prikazuje status RFID podsistema štampača.
Povezane ZPL komande:
^HL
~HL
SGD komanda koja se koristi:
rfid.error.response