RFID Write Power (Snaga upisivanja)
RFID Write Power (Snaga upisivanja)
View content for :
Product:

RFID
Write Power (Snaga upisivanja)

Ako se željena snaga upisivanja ne postigne pomoću kalibracije RFID nalepnice, moguće je navesti vrednost.
Prihvatljive vrednosti:
0 do 30
Povezane ZPL komande:
^RW
SGD komanda koja se koristi:
rfid.reader_1.power.write
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
RFID Setup (RFID podešavanje)
RFID WRITE PWR (RFID snaga upisivanja)