System (Sistem) Settings (Postavke) Display Time Format (Format prikaza vremena)
System (Sistem) Settings (Postavke) Display Time Format (Format prikaza vremena)
View content for :
Product:

System (Sistem)
Settings (Postavke)
Display Time Format (Format prikaza vremena)

Pomoću ove postavke izaberite format vremena koji štampač koristi.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).
Prihvatljive vrednosti:
12-Hour, 24-Hour
SGD komanda koja se koristi:
device.idle_display_value