Vežba 3: Kopiranje datoteka na USB fleš uređaj ili sa njega
Vežba 3: Kopiranje datoteka na USB fleš uređaj ili sa njega
View content for :
Product:

Vežba 3: Kopiranje datoteka na USB fleš uređaj ili sa njega

Opcija „Print USB File“ (Odštampaj datoteku sa USB-a) omogućava vam da štampate datoteke sa USB uređaja velikog kapaciteta za skladištenje, poput USB fleš uređaja.
Sa USB uređaja za masovno skladištenje mogu da se štampaju samo podržane datoteke (
.ZPL
i
.XML
), a datoteke moraju biti smeštene na osnovnom nivou, a ne u direktorijumu.
Podržava USB fleš uređaje (USB stik ili memorijski stik) do 1 terabajta (TB). Štampač neće prepoznati disk jedinice koje su veće od 1 TB.
USB fleš uređaj mora da bude formatiran pomoću sistema datoteka FAT. Nazivi datoteka mogu da sadrže isključivo 1 do 16 alfanumeričkih znakova (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...). Koristi samo ASCII znakove. Nemojte koristiti azijske znakove, ćirilične znakove niti akcentovane znakove u nazivima datoteka. Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.
Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.
 1. Kopirajte sledeće datoteke u matični direktorijum na USB fleš uređaju. Nemojte da stavljate ove datoteke u potfasciklu.
  Datoteka 7:
  KEYBOARDINPUT.ZPL
  Datoteka 8:
  SMARTDEVINPUT.ZPL
 2. Umetnite USB fleš jedinicu u host USB port na štampaču.
 3. Na ekranu štampača dodirnite
  Menu (Meni)
  Storage (Memorija)
  na
  početnom
  ekranu štampača.
  Prikazuje početni ekran štampača.
 4. Dodirnite
  Menu (Meni)
  Storage (Memorija)
  USB
  Copy: Files to Printer (Kopiraj: datoteke na štampač)
  .
  Prikazuje ekran menija Štampanje: sa USB uređaja.
  Štampač prikazuje dostupne datoteke.
 5. Dodirnite
  polje
  pored željenih datoteka. Takođe je dostupna opcija
  Select All (Izaberi sve)
  .
 6. Dodirnite
  oznaku potvrde
  da biste kopirali izabrane datoteke.
 7. Uklonite USB fleš jedinicu iz štampača.
Štampač čuva datoteke u memoriji E.
Sada možete da kopirate datoteke sa štampača na USB fleš uređaj pomoću menija
Storage (Memorija)
USB
Copy: Files to USB (Kopiraj: datoteke na USB)
.
Sve
.ZPL
datoteke koje se kopiraju biće naknadno obrađene tako da će sadržaj datoteke biti pogodan za slanje na štampač radi normalnog izvršavanja.