Korišćenje USB hosta za ažuriranje firmvera
Korišćenje USB hosta za ažuriranje firmvera
View content for :
Product:

Korišćenje USB hosta za ažuriranje firmvera

USB host port omogućava vam da povežete USB fleš uređaj sa štampačem da biste obavili ažuriranje firmvera.
Potreban je USB fleš uređaj.
Preuzmite firmver iz odeljka sa firmverom štampača sa Zebra stranice za podršku za štampanje. Biće potrebno da ga preuzmete i sačuvate za prenos.
Idite na stranicu za podršku i informacije za štampač i preuzmite najnoviju verziju iz odeljka
FIRMWARE (FIRMVER)
.
 • ZD611R štampač sa termalnim prenosom za RFID oznake – zebra.com/zd611r-info
Podržava USB fleš uređaje (USB stik ili memorijski stik) do 1 terabajta (TB). Štampač neće prepoznati disk jedinice koje su veće od 1 TB.
USB fleš uređaj mora da bude formatiran pomoću sistema datoteka FAT. Nazivi datoteka mogu da sadrže isključivo 1 do 16 alfanumeričkih znakova (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...). Koristi samo ASCII znakove. Nemojte koristiti azijske znakove, ćirilične znakove niti akcentovane znakove u nazivima datoteka. Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.
Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.
Ovaj proces predstavlja primer korišćenja jednostavnog, ali snažnog metoda za upravljanje štampačem koji je omogućen zahvaljujući Zebra funkcijama preslikavanja. Ova funkcija koristi podrazumevano preslikavanje za ažuriranje štampača bez korišćenja pametnog uređaja ili računara. Pogledajte priručnik za ZPL programiranje štampača – operacija sa preslikavanjem i Set-Get-Do (SGD)
usb.mirror
komandama.
 1. Na USB fleš uređaju:
  1. Kreirajte fasciklu:
   Zebra
  2. U toj fascikli napravite tri poddirektorijuma:
   app
   commands
   files
 2. U fasciklu
  /app
  stavite kopiju najnovije verzije firmvera za štampač.
 3. Umetnite medije u štampač. Pogledajte Umetanje medija u rolni.
 4. Umetnite USB fleš jedinicu u host USB port na štampaču.
 5. Pratite korisnički interfejs i sačekajte. Treba da se desi sledeće:
  • Ako se firmver sa USB fleš uređaja razlikuje od firmvera na štampaču, firmver će se preuzeti na štampač. Štampač će se zatim ponovo pokrenuti i odštampati nalepnicu sa konfiguracijom štampača. (Ako na USB fleš uređaju nema firmvera ili je verzija firmvera ista, štampač će preskočiti ovu radnju.)
  • Štampač preuzima datoteke iz fascikle
   /files
   i na kratko prikazuje nazive datoteka koje se preuzimaju na ekranu.
  • Štampač izvršava sve datoteke u fascikli
   /commands
   .
  • Štampač će se ponovo pokrenuti i prikazaće se poruka:
   MIRROR PROCESSING FINISHED (OBRADA SA PRESLIKAVANJEM JE ZAVRŠENA)
 6. Uklonite USB fleš jedinicu iz štampača.