Connection (Veza) Bluetooth Friendly Name (Prepoznatljiv naziv)
Connection (Veza) Bluetooth Friendly Name (Prepoznatljiv naziv)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Bluetooth
Friendly Name (Prepoznatljiv naziv)

Ova komanda određuje prepoznatljivi naziv koji se koristi prilikom otkrivanja usluge.
Da bi promene imale efekta, morate da isključite i ponovo uključite štampač ili da izdate komandu
device.reset
(pogledajte Veza > Mreže > Resetuj mrežu).
Ako ne podesite prepoznatljivi naziv, podrazumevano će se koristiti serijski broj štampača.
Prihvatljive vrednosti:
Tekstualna niska od 17 znakova
SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.friendly_name