Print (Štampanje) Applicator (Aplikator) Error on Pause (Greška pri pauziranju)
Print (Štampanje) Applicator (Aplikator) Error on Pause (Greška pri pauziranju)
View content for :
Product:

Print (Štampanje)
Applicator (Aplikator)
Error on Pause (Greška pri pauziranju)

Određuje način na koji štampač tretira greške porta aplikatora. Omogućavanjem ove funkcije takođe potvrđujete PIN koji je neophodan za uslugu.
Prihvatljive vrednosti:
ENABLED
DISABLED
SGD komanda koja se koristi:
device.applicator.error_on_pause
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Advanced Setup (Napredno podešavanje)
Error on Pause (Greška pri pauziranju)