Print (Štampanje) Applicator (Aplikator) Start Print Mode (Pokreni režim štampanja)
Print (Štampanje) Applicator (Aplikator) Start Print Mode (Pokreni režim štampanja)
View content for :
Product:

Print (Štampanje)
Applicator (Aplikator)
Start Print Mode (Pokreni režim štampanja)

Definiše da li će signal za pokretanje štampanja na portu aplikatora biti u režimu nivoa ili režimu pulsa.
Prihvatljive vrednosti:
Pulse
– signal za pokretanje štampanja mora biti onemogućen da bi se moglo primeniti na sledeću nalepnicu.
Level
– signal za pokretanje štampanja ne mora da bude onemogućen da bi se odštampala sledeća nalepnica. Sve dok je signal za pokretanje štampanja nizak, a nalepnica je pravilno formatirana, biće odštampana.
Povezane ZPL komande:
^JJ
SGD komanda koja se koristi:
device.applicator.start_print