Storage (Memorija) USB Print: From USB (Odštampaj: sa USB uređaja)
Storage (Memorija) USB Print: From USB (Odštampaj: sa USB uređaja)
View content for :
Product:

Storage (Memorija)
USB
Print: From USB (Odštampaj: sa USB uređaja)

Izaberite datoteke za štampanje sa USB fleš uređaja.
 1. Umetnite USB fleš jedinicu u host USB port štampača. Štampač prikazuje dostupne datoteke.
 2. Dodirnite
  polje
  pored željenih datoteka. Takođe je dostupna opcija
  Select All (Izaberi sve)
  .
 3. Dodirnite
  znak potvrde
  da biste odštampali izabrane datoteke.
SGD komanda koja se koristi:
usb.host.read_list