Čišćenje opcionog dozatora nalepnica
Čišćenje opcionog dozatora nalepnica
View content for :
Product:

Čišćenje opcionog dozatora nalepnica

Ovaj postupak služi kao nastavak čišćenja putanje medija za štampače sa instaliranim opcionim dozatorom nalepnica.
 1. Otvorite vrata i očistite šipku za skidanje, unutrašnje površine i žlebove na vratima.
 2. Obrišite valjak dok ga okrećete. Bacite štapić sa vatom ili krpu.
 3. Ponovo očistite valjak novim štapićem sa vatom ili krpom da biste uklonili razređene ostatke.
 4. Očistite prozor senzora. Prozor treba da bude bez linija i ostataka.
  Prikazuje čišćenje dozatora nalepnica
  1 – Šipka za skidanje
  2 – Valjak za stezanje
  3 – Žlebovi
  4 – Senzor uzetih nalepnica
  5 – Unutrašnji zid