USB host
USB host
View content for :
Product:

USB host

USB host port omogućava vam da na štampač povezujete USB uređaje – kao što su tastatura, skener ili USB fleš (memorija) uređaj.
USB host port (1) podržava:
  • Ažuriranje firmvera
  • Prenos i upravljanje datotekama pomoću USB fleš uređaja
  • Priključak za uređaje sa unos podataka koji koriste USB veza male snage (tastature, vage, skeneri i druge uređaje za očitavanje).
Prikazuje lokaciju USB host porta na zadnjoj strani štampača.
Podržava USB fleš uređaje (USB stik ili memorijski stik) do 1 terabajta (TB). Štampač neće prepoznati disk jedinice koje su veće od 1 TB.
USB fleš uređaj mora da bude formatiran pomoću sistema datoteka FAT. Nazivi datoteka mogu da sadrže isključivo 1 do 16 alfanumeričkih znakova (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...). Koristi samo ASCII znakove. Nemojte koristiti azijske znakove, ćirilične znakove niti akcentovane znakove u nazivima datoteka. Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.
Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.