kalibracija (štampača)
kalibracija (štampača)

kalibracija (štampača)

Proces pri kom štampač određuje neke osnovne informacije koje su potrebne za precizno štampanje korišćenjem određene kombinacije medij i traka. Da bi to bilo moguće, štampač uvlači deo medija i trake (ako se koristi) kroz štampač i prepoznaje koji način štampanja treba da koristi: direktni termalni ili termalni prenos, i (ako koristi nekontinuirani medij) dužinu pojedinačnih nalepnica ili oznaka.