preklopni medij
preklopni medij

preklopni medij

Nekontinuirani mediji koji se isporučuju savijeni cik-cak na pravougaonoj gomili. Preklopni medij je medij sa prorezom/urezom ili medij sa crnom oznakom., što znači da koristi crne oznake ili ureze za praćenje pozicioniranja formata medija.
Preklopni mediji mogu da imaju iste načine razdvajanja nalepnica kao nekontinuirani mediji u rolni. Razdvajanje se obavlja na preklopima ili blizu njih.
Uporedite ovo i medij u rolni.