firmver
firmver

firmver

Ovo je termin koji se koristi za navođenje operativnog programa štampača. Ovaj program se preuzima na štampač sa računara hosta i čuva se na lokaciji FLASH memorija. Svaki put kada je napajanje štampača uključeno, pokreće se ovaj operativni program. Ovaj program kontroliše kada se uvlači medij unapred ili unazad i kada se štampa tačka na nalepnici.