medij sa prorezom/urezom
medij sa prorezom/urezom

medij sa prorezom/urezom

Medij koji sadrži razdvajanje, urez ili rupu koja ukazuje gde se jedna nalepnica/odštampani format završava, a gde sledeći počinje.
Medij sa prorezom/urezom