tip nalepnice
tip nalepnice

tip nalepnice

Štampač prepoznaje sledeće tipove nalepnica.
Kontinuirani
Kontinuirani medij
Prorez/urez
Tip nalepnice sa prorezom/urezom
Oznaka
Tip nalepnice sa oznakom