stabilna memorija
stabilna memorija

stabilna memorija

Elektronska memorija koja zadržava podatke čak i kada je napajanje štampača isključeno.