brzina štampanja
brzina štampanja

brzina štampanja

Brzina pri kojoj se štampanje odvija. U slučaju štampača sa termalnim prenosom, ova brzina je izražena u jedinici ips (inča u sekundi).