medij u rolni
medij u rolni

medij u rolni

Medij koji se isporučuje u rolni na jezgru (najčešće od kartona). Može da bude kontinuiran (bez razdvajanja između nalepnica)
Kontinuirani medij
ili nekontinuirani medij (postoji razdvajanje između nalepnica).
Nekontinuirani medij
Uporedite ovo i preklopni medij.