praznina
praznina

praznina

Prostor na kom je trebalo da bude otiska, ali nije zbog stanja greške kao što je izgužvana traka ili neispravni elementi za štampanje. Praznina može da dovede do toga da odštampani simbol bar-koda bude pročitan pogrešno ili da uopšte ne bude pročitan.