Postavke senzora
Postavke senzora
View content for :
Product:

Postavke senzora

Informacije o kalibraciji senzora potražite u odeljku Kalibracija senzora trake i medija.
Postavke senzora
Postavka senzora
Opis
Sensor Type (Tip senzora)
Izaberite senzor medija koji je odgovarajući za medij koji koristite. Reflektivni senzor se može koristiti sa svim tipovima medija. Transmisivni senzor treba koristiti samo za medije sa jednostavnim prorezom.
Prihvatljive vrednosti:
  • TRANSMISSIVE
  • REFLECTIVE
Povezane ZPL komande:
^JS
SGD komanda koja se koristi:
device.sensor_select
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Media Setup (Podešavanje medija)
Label Sensor (Senzor nalepnica)
Podesite osetljivost senzora nalepnica.
Ova vrednost se podešava tokom kalibracije senzora. Nemojte da menjate ovu postavku, osim u slučaju da od vas to traži Zebra tehnička podrška ili ovlašćeni serviser.
Prihvatljive vrednosti:
od 0 do 255
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.label_sensor
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)
Take Label (Preuzimanje nalepnice)
Podesite intenzitet LED-a za preuzimanje nalepnice.
Ova vrednost se podešava tokom kalibracije senzora. Nemojte da menjate ovu postavku, osim u slučaju da od vas to traži Zebra tehnička podrška ili ovlašćeni serviser.
Prihvatljive vrednosti:
od 0 do 255
SGD komanda koja se koristi:
ezpl.take_label
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Calibration (Kalibracija)