Menjanje postavki štampača putem upravljačkog programa za Windows
Menjanje postavki štampača putem upravljačkog programa za Windows
View content for :
Product:

Menjanje postavki štampača putem upravljačkog programa za Windows

 1. Iz menija Start (Početak) u operativnom programu Windows idite na stavku
  Printers & Scanners (Štampači i skeneri)
  .
 2. Kliknite na svoj štampač na listi dostupnih štampača, a zatim kliknite na
  Manage (Upravljanje)
  .
 3. Kliknite na
  Printing Preferences (Željene postavke štampanja)
  .
  Prikazaće se prozor ZDesigner za vaš štampač.
  Prozor ZebraDesigner
 4. Promenite postavke po želji, a zatim kliknite na
  OK (U redu)
  .