Obavljanje automatske kalibracije
Obavljanje automatske kalibracije
View content for :
Product:

Obavljanje automatske kalibracije

Možete da podesite štampač da obavlja automatsku kalibraciju (
CALIBRATE
) ili kratku kalibraciju (
SHORT CAL
) koristeći parametre
POWER UP ACTION
ili
HEAD CLOSE ACTION
.
  • CALIBRATE
    – podešava nivoe i pragove senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.
  • SHORT CAL
    – podešava pragove za medije i mrežu bez podešavanja pojačanja senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.