Podešavanje pritiska glave za štampanje
Podešavanje pritiska glave za štampanje
View content for :
Product:

Podešavanje pritiska glave za štampanje

Možda će biti potrebno da podesite pritisak glave za štampanje ako je štampanje previše svetlo sa jedne strane, ako koristite medij velike debljine ili ako se medij pomera sa jedne strane na drugu tokom štampanja. Koristite najniži pritisak glave za štampanje potreban za postizanje dobrog kvaliteta štampe.
Točkići za podešavanje pritiska glave za štampanje imaju oznake postavki od 1 do 4 u koracima od pola jedinice.
Točkići za podešavanje pritiska glave za štampanje
1
Unutrašnji točkić
2
Spoljni točkić
Počnite sa sledećim postavkama pritiska zasnovanim na širini medija, a zatim prilagodite ako je potrebno.
Početne tačke za pritisak glave za štampanje
Širina medija
Postavka unutrašnjeg točkića
Postavka spoljnog točkića
≥ 89 mm (≥ 3,5 inča)
2
2
76 mm (3 inča)
2,5
1,5
51 mm (2 inča)
3
1
25,4 mm (1 inč
4
1
Ako je potrebno, podesite točkiće za podešavanje pritiska glave za štampanje na sledeći način:
Ako medij...
Onda...
Zahteva veći pritisak da bi otisak bio ispravan
Povećajte oba točkića za jedan položaj.
Pomera se ulevo tokom štampanja
Povećajte postavku spoljnog točkića za jedan položaj.
ILI
Smanjite postavku unutrašnjeg točkića za jedan položaj.
Pomera se tokom štampanja
Povećajte postavku unutrašnjeg točkića za jedan položaj.
ILI
Smanjite postavku spoljnog točkića za jedan položaj.
Otisak je previše svetao na levoj strani nalepnice.
Povećajte postavku unutrašnjeg točkića za jedan položaj.
Otisak je previše svetao na desnoj strani nalepnice.
Povećajte postavku spoljnog točkića za jedan položaj.