Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač
Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač

Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač

Ako uključite Zebra štampač pre nego što instalirate upravljačke programe, štampač će biti prikazan kao neodređeni uređaj.
 1. Pratite uputstva u odeljku Instalacija upravljačkih programa i povezivanje na računar sa operativnim sistemom Windows da biste preuzeli i instalirali upravljačke programe.
 2. U operativnom sistemu Windows otvorite meni Control Panel (Kontrolna tabla).
 3. Kliknite na opciju
  Devices and Printers (Uređaji i štampači)
  .
  U ovom primeru, MZ320 je nepravilno instalirani Zebra štampač.
 4. Desnim tasterom miša kliknite na uređaj, a zatim izaberite opciju
  Properties (Svojstva)
  .
  Prikazaće se svojstva uređaja.
 5. Kliknite na karticu
  Hardware (Hardver)
  .
 6. Sa liste
  Device Functions (Funkcije uređaja)
  izaberite Zebra štampač, zatim kliknite na
  Properties (Svojstva)
  .
  Prikazaće se svojstva.
 7. Kliknite na
  Change settings (Promena postavki)
  , a zatim na karticu
  Driver (Upravljački program)
  .
 8. Kliknite na
  Update Driver (Ažuriranje upravljačkog programa)
  .
 9. Kliknite na
  Browse my computer for driver software (Potraži upravljački program na računaru)
  .
 10. Kliknite na
  Browse... (Pretraži...)
  i pronađite fasciklu Downloads (Preuzimanja).
 11. Kliknite na
  OK (U redu)
  da biste izabrali fasciklu.
 12. Kliknite na
  Next (Dalje)
  .
Uređaj je ažuriran odgovarajućim upravljačkim programima.