Ubacivanje medija
Ubacivanje medija

Ubacivanje medija

Koristite se uputstvom iz ovog odeljka za umetanje medija u rolni ili preklopnog medija za način prikupljanja nalepnica odgovarajući za vaše potrebe.
Ne morate da isključujete napajanje štampača kada radite blizu otvorene glave za štampanje, ali kompanija Zebra to preporučuje kao meru predostrožnosti. Ako isključite napajanje, izgubićete sve privremene postavke, kao što su formati nalepnice, koje ćete morati ponovo da unesete pre nego što nastavite sa štampanjem.
Putanja medija je ista za medije u rolni i preklopne medije.