Korišćenje režima za otcepljivanje
Korišćenje režima za otcepljivanje
View content for :
Product:

Korišćenje režima za otcepljivanje

Putanja umetanja medija je ista za medije u rolni i preklopne medije. Mediji u rolni su prikazani na slikama u ovom odeljku.
 1. Umetnite medij u štampač. Pogledajte Umetanje medija u štampač.
 2. Otpustite sklop glave za štampanje.
  Dok se poluga glave za štampanje okreće nagore, sklop glave za štampanje se okreće nagore.
 3. Izvucite spoljnu vođicu za medije do kraja.
 4. Umetnite medije kao što je prikazano. Uverite se da medij prolazi kroz prorez na transmisivnom senzoru medija (1) i ispod unutrašnje vođice za medij (2). Medij treba samo da dodiruje pozadinu proreza transmisivnog senzora medija.
  Glava za štampanje može da bude vruća i može da uzrokuje ozbiljne opekotine. Sačekajte da se glava za štampanje ohladi.
 5. Provlačite spoljašnju vođicu za medije sve dok ne dodirne ivicu medija.
 6. Zatvorite sklop glave za štampanje.
 7. Zatvorite poklopac za medij.
  Zatvorite poklopac za medij sa opcijom za otcepljivanje
 8. Pritisnite
  PAUSE (Pauziraj)
  da biste izašli iz režima pauze i omogućili štampanje.
  Štampač će možda obaviti kalibraciju nalepnice ili uvući nalepnicu, u zavisnosti od postavki.
 9. Potvrdite da štampač može da odštampa nalepnicu sa konfiguracijom držeći istovremeno tastere
  FEED (Uvuci)
  i
  CANCEL (Otkaži)
  2 sekunde.